Zoznam najčastejšie vykonávaných protetických prác  

Pri záujme o spoluprácu zašleme oficiálnu cenovú ponuku a dohodneme podmienky spolupráce. 

 

fixné náhrady 

11103 Inlay koreňová-1 kanálik-nepriama 

11104 každý ďalší kanálik 

12106 Fazetová korunka - keramika vita omega 

12109 Člen mostíka fazetový-keramika-vita omega 

12111 Keramická korunka - vita VM13 

12112 Člen mostíka kovokeramický - vita VM13 

 

snímateľné náhrady liaca živica 

20201 Celková snímateľná náhrada 

20202 Čiastočná snímateľná náhrada (kotviace prvky sa pripočítajú) 

20203 Sedlá kovových konštrukcií zo živice 

20204 medzerník  

20209  

čiastočná imediátna náhrada do dvoch zubov 

 

20210 čiastočná imediátna náhrada do šiestich zubov 

20211 celková imediátna náhrada 

40110 transparentné podnebie liaca živica 

40111 trojvrstvová fluorescenčná garnitúra SUPER LUX Major 

40112 keramická garnitúra pre jednu čelusť 

 

konštrukcie a kotviace prvky v snímateľnej protetike 

41108 liaty výstužný strmeň zanorený do živice 

41103 liaty výstužný strmeň leštený 

41109 Trojramenná kombinovaná spona 

41110 Dvojramenná kombinovaná spona 

41115 Drôtené retenčné rameno 

41PPN horná alebo dolná liata platňová konštrukcia 

41205 mriežka výstužná liata 

 

opravy snímateľných náhrad 

22101 Rozšírenie zubnej náhrady-prídavné kotviace prvky a zuby sa pripočítajú 

22102 Rebazácia celkovej náhrady nepriama 

40101 náhrada vypadnutého zuba, pripočítava sa k oprave 

40112 Oprava náhrady s podliatím 

40113 Oprava náhrady bez podliatia 

41103 Individuálna lyžica a jej vyliatie