Spoločnosť DentTech, s.r.o. bola založená 16.6.2010 a zapísaná v obchodnom registri na OS v Žiline. Sídlo máme v Martine. 

 

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je zubná technika. Zameranie je hlavne v oblasti kovokeramiky a snímateľných prác. Aj keď trvanie spoločnosti je krátke, prax v oblasti zubnej techniky začína koncom sedemdesiatich rokov. Naša zubná technička spolupracuje, alebo v minulosti spolupracovala s mnohými stomatológmi hlavne na Liptove (od Liptovských Sliačov, Ružomberka až po Ľubochňu), v Martine a okolitých mestách a obciach. 

 

Zubná technika je vybavená novými a modernými prístrojmi. Technička sa sústavne vzdeláva v odborných kurzoch hlavne kovokeramiky, snímateľných náhrad implantátov a zásuvných spojov. 

 

Čiastočná snímateľná náhrada 

Použitá metóda liacou živicou s dvomi liatymi sponami 

Zásuvný spoj