Zaoberá sa zhotovovaním  

 

- fixných náhrad 

 

- snímateľných náhrad  

 

- a kotviacich prvkov v snímateľnej protetike 

Celková snímateľná náhrada 

Vytvorená systémom liacej živice zubami s trojvrstvovou florescenčnou vrstvou a výstužnou mriežkou 

Práce 

 

Kovokeramika 

-korunky a členy 

-mostíky 

-fazetové korunky a členy 

 

Snímateľné náhrady 

- celkové 

- čiastočné 

- čiastočné imediátne 

- celkové imediátne 

 

Spoločnosť DentTech s.r.o. prevádzkuje aj ubytovanie v súkromí Privát Martin 

Spoločnosť DentTech s.r.o. je zameraná na zubnú techniku  

Sídlo zubnej techniky je v Martine